Pendik Delta Karasinek İlaçlama

KARASİNEKLER

• Ortalama ömürleri 1 aydır.
• Bir defada 100 -150 yumurta bırakırlar.
• Uygun çevre koşullarında 1 dişi karasinekten 6 nesil sonrasında 1 milyar civarında bir popülasyon meydana gelebilir.
• Başlıca hayvan gübreleri ile insanlarca yaratılan çok değişik yapı ve özellikteki diğer organik atıklarda ürerler
• Çöplük ve çöp konteynırları, mezbahalar, gübre, yiyecek atıkları, hayvan leşleri ve hayvan barınakları, karasineklerin en önemli üreme yerleridir.
• Her türlü insan gıdasını, çöp, gübre …vb organik maddeyi tüketebilirler.


ZARARLARI

• Karasinekler insan gıdalarının yanı sıra çöp, dışkı vb. organik maddeler tüketmeleri dolayısıyla viral, bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaşıcı hastalığı açık ve kapalı alanlar arasında taşıyabilmektedir.
• İnsanlara tifo, kolera, kızıl, çocuk felci, cozzam, difteri, dizanteri, menenjit… vb gibi birçok hastalığın nakline yol açmaktadır.
• Karasinekler evcil hayvanlara da birçok hastalığı naklederek ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
• Kondukları her yere pislik bırakarak ortamın kirlenmesine yol açmaktadır.


Kara Sinek İlaçlama

Karasinek her zaman her yerde karşımıza çıkan, rahatsızlık veren ve sağlık açısından da tehlike içeren bir haşere dir. İstanbul'da karasinek sık görüLmektedir. iSTANBUL karasinek mücadelesinde DELTA İlçlama kesin çözüm sunmaktadır.

Karasinekler (ev sineği, musca domestica), uçucu sinek denen halk sağlığı açısından önemli bir grup içinde yer alır. Bu gruba karasineklerin yanında çeçe sinekleri (glossina türleri), simulium türleri (blackfly), tatarcıklar (phlebotomus türleri) ve at sinekleri (tabanus vb. ) girer. 

Fermantasyona müsait ve içinde protein içeren organik atık bulunan her yer, üreme ve beslenmesi için elverişlidir. Bu yerler; her türlü besin artıklarından oluşan çöplükler, hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler, açık lağım ve kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler, açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları ve mutfak atıkları müsait yerlerdir.

Bunların içinde en uygun üreme ortamı at dışkısıdır. Bunun dışında diğer hayvan ve insan dışkısında kolaylıkla üreyebilir.

7/24 Garantili ve onaylı ilaçlama için bize ulaşın.